Aktualności

07-06-2024
Fundacja Bezpieczny Świat w ramach Seniorady organizuje bezpłatne pokazy filmowe. Po każdym seansie będą do wygrania podwójne
 
15-05-2024
Fundacja Bezpieczny Świat zaprasza na kolejne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej. Gawęda o powstaniu
 
15-03-2024
Za nami dzień otwarty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Nowej
 

RPO WK-P 2014-2020

24-11-2023

rpo

 

Projekt pt.: „Adaptacja istniejącego budynku domu jednorodzinnego na Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Nowej Wsi Wielkiej”

Inwestycja współfinansowana jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cele projektu:

  • Poprawa dostępności do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka
  • Zwiększenie dostępności do dziennych form wsparcia dla osób starszych i niesamodzielnych poprzez stworzenie dziennego domu pomocy na terenie Nowej Wsi Wielkiej

Planowane efekty:

  • Poprawa jakości warunków życia osób starszych i niesamodzielnych
  • Zwiększenie poczucia przynależności do społeczności lokalnej osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych oraz eliminacji poczucia osamotnienia
  • Dostosowanie infrastruktury społecznej dla osób starszych do aktualnego i prognozowanego zapotrzebowania
  • Zwiększenie dostępu do wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb osób w podeszłym wieku i niesamodzielnych
  • Zwiększenie zaangażowania seniorów w życie społeczności lokalnych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • Wypełnienie luki w istniejącym systemie w ramach infrastruktury opieki przeznaczonej dla osób starszych i niesamodzielnych

Wartość projektu: 1 176 443,20 zł

Wartosć dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 999 976,22 zł,

Projekt realizowany jest przez Fundację Bezpieczny Świat.

Projekt realizowany w okresie: 02.01.2019-31.10.2023

 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
© Copyright 2009-2024 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018 - 2030