Aktualności

07-06-2024
Fundacja Bezpieczny Świat w ramach Seniorady organizuje bezpłatne pokazy filmowe. Po każdym seansie będą do wygrania podwójne
 
15-05-2024
Fundacja Bezpieczny Świat zaprasza na kolejne warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury  w Nowej Wsi Wielkiej. Gawęda o powstaniu
 
15-03-2024
Za nami dzień otwarty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Wielkiej. W wydarzeniu uczestniczyli mieszkańcy Nowej
 

Wolontariat w Polsce

04-08-2011

W Polsce kwestie wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z poz. zm.). Na stronie www.wolontariat.org.pl możemy znaleźć następujące definicje Wolontariusza - „Wolontariusz to każda osoba fizyczna, która dobrowolnie, ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na rzecz organizacji i instytucji, i osób indywidualnych wykraczając poza więzi koleżeńsko-rodzinne” oraz Wolontariatu - „Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno-koleżeńsko- -przyjacielskie”. Możemy wyróżnić kilka rodzajów wolontariatu ze względu na czas (bezterminowy, krótkoterminowy, jednorazowy, okresowy), liczbę zaangażowanych osób (indywidualny, grupowy),  wolontariat pracowniczy, młodzieżowy itd.


Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wykazały, że w 2010 roku 12% Polaków działało w różnego rodzaju grupach i stowarzyszeniach, na ich rzecz poświęcało nieodpłatnie swój czas lub świadczyło pracę 16% Polaków, natomiast 54% zdeklarowało wsparcie materialne dla tych organizacji. W badaniach przeprowadzonych przez CBOS, 54% Polaków oświadczyła, że pracowała kiedyś dobrowolnie i nieodpłatnie na rzecz swojego środowiska, kościoła, osiedla, miasta, wsi czy potrzebujących. Najczęściej są to osoby z wykształceniem wyższym (73%) oraz zamożne, których dochód na osobę wynosi powyżej 1500 zł (70%). Najmniejszą grupę stanowią osoby z wykształceniem podstawowym.
Niestety, od kilku lat obserwujemy zmniejszenie zainteresowania działalnością społeczną. Wydłuża się natomiast czas, który zaangażowane społecznie osoby poświęcają na tego typu działania.

W Polsce w charakterze wolontariusza pracuje obecnie zaledwie 6% ogółu mieszkańców. Dla porównania w Norwegii czy Danii ten wskaźnik w 2008 roku wynosił 28-29% (w Polsce w 2008 roku 7%)(wg. Badań European Social Survey). Największą tego typu aktywność w Polsce wykazują uczniowie i studenci.
Poniżej prezentujemy wykres zaczerpnięty z raportu z badań „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%” przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor. Na wykresie przedstawiono odsetek wolontariuszy z podziałem na wiek, wykształcenie i status zawodowy.
wykres
Źródło: Raport z badań „Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: wolontariat, filantropia, 1%. Jadwiga Przewłocka, Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Widać wyraźnie, że wśród polskich wolontariuszy dominują ludzie młodzi, uczący się lub studiujący oraz osoby z wykształceniem wyższym.

Coraz popularniejszy w Europie, a także w Polsce staje się e-wolontariat. Na stronie www.e-wolontariat.pl możemy znaleźć taką jego definicję: „E-wolontariat oznacza zadania wolontariackie wykonywane, w całości lub częściowo, poprzez Internet i komputer dostępny w domu, pracy bądź w jakimkolwiek innym punkcie dostępu do Sieci. Chociaż odbywa się w świecie wirtualnym, przynosi bardzo wymierne korzyści w świecie realnym”. E-wolontariusze mogą administrować fora i strony internetowe, prowadzić blogi, tłumaczyć i edytować teksty, tworzyć materiały graficzne itp.

Więcej przydatnych informacji o wolontariacie i e-wolontariacie znajduje się na stronie www.wolontariat.org.pl oraz www.e-wolontariat.pl
 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
© Copyright 2009-2024 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 2018 - 2030