Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cianaszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
oaktualno?ciach iwydarzeniach, prosimy ozapisanie si? do naszego newslettera

Uwaga, z?odziej!

25-01-2010

Ferie to czas, kiedy nasze pociechy same zostaj? w domu. Warto przestrzega? kilku podstawowych zasad, by czu? si? bezpieczniej.

Zgodnie ze statystykami Komendy Wojewdzkiej Policji w Bydgoszczy, w minionym roku dokonano a? 8428 kradzie?y z w?amaniem. Tylko 10% w?ama? nie jest pope?niana przypadkowo. Z?odziej prawie zawsze dokonuje wnikliwej obserwacji naszego domu i dok?adnie planuje w?amanie.

Nowoczesne technologie antyw?amaniowe nie uchroni? naszego domostwa w 100% przed grabie??, nale?y pami?ta?, ?e bezpiecze?stwo naszego domu w ogromnej mierze zale?y bezpo?rednio od nas samych. Odpowiednie zabezpieczenia techniczne na pewno pomagaj?, jednak je?li sami nie b?dziemy wystarczaj?co ostro?ni nic nie pomo?e. Musimy zawsze pami?ta? o kilku podstawowych zasadach profilaktyki, chroni?cych nad przed w?amaniem, m.in.: nie przechowywa? warto?ciowych przedmiotw w domu, na widocznym miejscu; nie zostawia? kluczy pod wycieraczk?; po zmroku zas?ania? okna, by wn?trza pomieszcze? nie by?y widoczne dla potencjalnego z?odzieja. Nale?y te? uczuli? dziecko na kontakty z obcymi (by nikomu nie podawa?o adresu zamieszkania, by nie wpuszcza?o do mieszkania obcych osb, podczas naszej nieobecno?ci) i wpoi? mu w?a?ciwe nawyki (np. by nie nosi?o kluczy do mieszkania na smyczy na szyi). Podstaw? jednak jest dobra wsp?praca z s?siadami, poniewa? bierna postawa s?siada w razie zagro?enia przynosi fatalne skutki. Pomoc s?siedzka w pilnowaniu domostwa jest niezwykle potrzebna, gdy przez d?u?szy okres czasu nie ma nas w domu. Powinni?my poprosi? wtedy s?siadw, by opr?niali nasz? skrzynk? pocztow?, od czasu do czasu otwierali okno i w??czali wieczorem na krtki okres ?wiat?o w naszym domu. Takie post?powanie b?dzie sprawia? wra?enie, ?e domownicy s? ca?y czas w domu. Wa?ne jest rwnie? zainteresowanie i obserwacja czy pod drzwiami s?siada nie stoi kto? podejrzany. Bywa, ?e zwyczajne pytania: Kim Pan jest? Na kogo Pan czeka? mog? na dobre sp?oszy? z?odzieja.

W?amania nie da si? przewidzie?, mo?na jednak wiele zrobi?, by utrudni? z?odziejowi jego plany. Nie potrzebujemy du?ych nak?adw finansowych, by czu? si? bezpiecznie we w?asnym domu, wystarczy zapobiegliwo??.

WA?NY NUMER: 112

 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn