Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cianaszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
oaktualno?ciach iwydarzeniach, prosimy ozapisanie si? do naszego newslettera

Pierwsze kroki w szkole

18-08-2010

Nasza pociecha musi zmierzy? si? z czym? nieznanym - od wrze?nia stawia pierwsze kroki w szkole. Dzieci r?nie reaguj? na to wydarzenie - niektre bardzo ch?tnie i nie mog? si? doczeka?, inne z pewn? nie?mia?o?ci? i niepewno?ci?. Jak u?atwi? dziecku start w nowym ?rodowisku?

Rodzice ze swej strony mog? u?atwi? dziecku oswojenie si? z jego nowymi obowi?zkami. Dobry start w pierwszej klasie wspomo?e dziecko w prawid?owym zafunkcjonowaniu w szkole i w budowaniu jego motywacji do podejmowania wysi?ku do nauki tak?e w latach p?niejszych.

Jeszcze przed pj?ciem do szko?y:

  • warto zapozna? dziecko z jego przysz?? szko??, tj budynkiem, topografi? - rozmieszczeniem klas - bez wielkich szczeg?w, ale tak, ?eby maluch orientowa? si? gdzie b?dzie si? uczy?, w niektrych szko?ach organizowane s? tak zwane "dni otwarte", gdzie dziecko mo?e pozna? nawet klas?, w ktrej b?dzie si? uczy?o i nauczycielk?, ktra przez pierwsze trzy lata szko?y b?dzie wprowadza? go w ?wiat wiedzy,

  • przygotowanie wyprawki do szko?y - to wielkie prze?ycie dla dziecka - uczestnictwo w kompletowaniu wyprawki, kupowaniu zeszytw, kredek, tornistra itp., w tym tak?e powinien uczestniczy? przysz?y ucze?,

  • je?li wcze?niej nie by?o to przeprowadzone - przygotowanie miejsca do nauki - czyli biurka, miejsca na zeszyty i ksi??ki.

Obecnie r?nie jest w r?nych szko?ach - inaczej funkcjonuj? szko?y spo?eczne, prywatne, inaczej pa?stwowe. Dlatego wa?ne jest aby w szko?ach, gdzie nie ma inicjatywy ze strony wychowawczyni na nawi?zanie relacji z rodzicami i zapoznanie si? z dzieckiem (i jego ewentualnymi specyficznymi potrzebami np. zwi?zanymi z nadpobudliwo?ci? psychoruchow? zespo?em ADHD lub obni?onymi mo?liwo?ciami intelektualnymi) wa?ne jest aby to rodzic wykaza? tak? inicjatyw?. Warto dostarczy? wychowawczyni posiadane opinie psychologiczno - pedagogiczne dotycz?ce dziecka, a je?li ich nie ma poinformowa? o ewentualnych zaobserwowanych spostrze?eniach na temat dziecka np. o lewor?czno?ci czy wadzie wzroku. Warto, bo umo?liwia to nauczycielowi bardziej ?wiadome uczenie dziecka z trudno?ciami, a nie samodzielne zbieranie informacji od podstaw.

mgr psychologii Agnieszka Musia?

?rd?o: http://www.babyboom.pl

 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn