Przeka? 1% podatku

Aktualności

21-10-2020
 
01-10-2020
Serdecznie zapraszamy na wystaw? fotograficzn?, upami?tniaj?c? stare zdj?cianaszej gminnej miejscowo?ci - dnia 2 pa?dziernika
 
02-10-2020
Klub Prawicy Bydgoskiej i Fundacja Bezpieczny ?wiat organizuj? w sobot? 10 pa?dziernika kolejny wyjazd w ramach programu
 

word_bezpieczne_ferie_2015_12022015_banerek

Baner_internetowy_malarstwo_polskie1Newsletter

Je?eli chc? Pa?stwo otrzymywa? wiadomo?ci
oaktualno?ciach iwydarzeniach, prosimy ozapisanie si? do naszego newslettera

9 lutego - Dzie? Bezpiecznego Internetu

10-02-2010

Polska po raz szsty przy??czy?a si? do mi?dzynarodowej idei Bezpiecznego Internetu dla dzieci i m?odzie?y. W obchodach bierze udzia? ponad 60 pa?stw z ca?ego ?wiata.

Na terenie naszego kraju b?dzie mia?o miejsce ok. 1000 inicjatyw medialno-edukacyjnych, ktre przyczyni? si? do propagowania bezpiecznych zachowa? i profilaktyki w sieci w?rd najm?odszych. Ponadto, od 9 lutego do 9 marca polskie dzieci w wieku 9-15 lat mog? wzi?? udzia? w mi?dzynarodowym quizie organizowanym przez sie? Insafe, ktra zrzesza narodowe o?rodki programu Safer Internet. Z kolei dla najm?odszych (poni?ej 9 roku ?ycia) przygotowany zosta? konkurs na plakat o bezpiecznym Internecie. Zwyci?zcy zostan? zaproszeni na oglnoeuropejsk? ceremoni? rozdania nagrd.

Obecnie prawie ka?de dziecko ma swobodny dost?p do Internetu, cz?sto bez ?adnego nadzoru doros?ych. Internet pasjonuje dzieci, wci?ga, jest ?rd?em wiedzy, zabawy, ale cz?sto te? wielu zagro?e?. Jako rodzice powinni?my nauczy? swoje dziecko rozwagi w korzystaniu z Internetu. Fundacja Bezpieczny ?wiat przypomina o kilku elementarnych zasadach, jakich dziecko powinno bezwzgl?dnie przestrzega?:

  • zamieszczane w Internecie informacje s? publiczne, ka?dy mo?e je zobaczy? i wykorzysta?, dlatego nie podawaj swoich danych, nie dziel si? prywatnymi informacjami

  • nigdy nie zamieszczaj lub nie wysy?aj czegokolwiek, co mo?e pos?u?y? do zlokalizowania Ciebie lub innej osoby (na przyk?ad imienia i nazwiska, adresu e-mail, czy te? adresu domowego lub numeru telefonu)

  • zachowaj dystans - nie organizuj spotka? z przypadkowymi osobami poznanymi w sieci

  • b?d? szczery nie podawaj si? za kogo?, kim nie jeste?; b?d? uprzejmy, ale nie wdawaj si? w dyskusj? z natr?tnymi osobami

  • je?li co? Ci? zaniepokoi w sieci lub inny u?ytkownik b?dzie Ci? nieustannie i natr?tnie zagabywa?, pami?taj, by powiadomi? o tym opiekuna.

Powy?sze rady to tylko punkt wyj?cia. By ustrzec dziecko przed potencjalnym zagro?eniem musimy wykaza? si? olbrzymi? wyobra?ni? i zapobiegliwo?ci?. Fundacja Bezpieczny ?wiat poleca wszystkim zainteresowanym serwis www.dzieckowsieci.pl na ktrym znale?? mo?na m.in. wszelkie informacje na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, linki do ciekawych i bezpiecznych stron dla dzieci, porady dla rodzicw, materia?y dydaktyczne i wiele innych.

 
wstecz Podziel się linkiem


Nasza strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarzadowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

© Copyright 2009-2021 Agencja Reklamowa Remedia, Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: Agencja Reklamowa Remedia
homemade porn